rekordmange-s-kte-om-skattefunn

Flere søker om skattefradrag for forskningsaktivitet.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Antall foretak som søkte fradragsordningen SkatteFUNN har økt med over 20 prosent sammenlignet med fjoråret, opplyser Forskningsrådet.

– Det er svært gledelige tall. Vi forventer flere søknader før årets slutt og regner totalt med godt over 2000 innen utgangen av 2013. Trenden vi ser, tyder klart på at skattefradragsordningen er en utløser for at bedrifter starter eller fullfører sine utviklingsprosjekter, sier Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.