Rekordmange vil studere

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 24. april 2012

Teknologifagene får et etterlengtet oppsving. Men flere søkere må følges opp med flere penger, advarer studentene.

rekordmange-vil-studere


Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er godt fornøyd med økningen.

Fakta

 

  • 115 800 søkere ved fristen i april.
  • Økning på 7 000 (+ 6,6%) fra 2011.
  • 59,2 % av søkerne er kvinner, mot 59,4 % i 2011.
  • De mest populære studiene er siviløkonomi, jus, politiutdanning, psykologi, økonomi og administrasjon, medisin, idrettsvitenskap, sykepleier og arkitektur.

 

115 800 personer har søkt til høyere utdanning innen april i år, melder Samordna opptak. Det er ca. 7 000 flere søkere enn i 2011, som utgjør en oppgang på 6,6 prosent.

– Dette er det høyeste antall søkere vi har hatt i Samordna opptaks historie, sier Bente Ringlund Bunæs, daglig leder i Samordna opptak.

Hopp for ingeniører

– Økningen er større enn det veksten i ungdomskullene skulle tilsi, og det er heller ingen nye læresteder eller studier som kan forklare den store økningen. Det ser ut til at det er en økt interesse for høyere utdanning i befolkningen, sier Bunæs.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ser seg svært fornøyd med søknadstallene til noen av de mest prioriterte studieområdene. Antall søkere til teknologifagene øker med 20 prosent, og blant disse øker søknader til ingeniørutdanningene med hele 25 prosent fra i fjor. Deretter følger pedagogiske fag (+ 14,0), jus (+ 11,8) og lærer (+ 11,7).

– Dette er meget gledelig, ikke minst fordi arbeidslivet har så stort behov for teknologisk kompetanse framover. Det tyder på at regjeringens satsing på realfag og teknologi virker, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

– Må fullfinansiere

Studentene gir honnør til det arbeidet som er gjort, men mener det fortsatt er en jobb å gjøre når det kommer til å sikre nok plasser til de som søker. Norsk studentorganisasjon mener økningen i fullfinansierte studieplasser er for liten.

– Det er positivt for regjeringens del at man har klart å gjennomføre en kampanje som har økt søknadstallene ved lærerutdanningene og innen realfagene. Men vi setter spørsmålstegn ved at man ikke har klart å prioritere flere fullfinansierte studieplasser. Det er en økning på litt over 100 studieplasser i 2012, men en økning på 7000 søkere, sier fagpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon Jens Folland.

Ifølge tall fra Samordna opptak er det planlagt 50592 studieplasser i 2012, men institusjonene tar opp langt flere, såkalte studenter på marginalen. I alt var det rundt 5622 kvalifiserte søkere som ikke fikk noen form for tilbud i fjor.

– Det er grunn til å tro at det blir flere i år, sier Folland. Hans største bekymring er likevel at lærestedene skal bli for fulle uten at det følges opp med ekstra bevilgninger.

Det er allerede overfylt på studiestedene.

Vil vurdere økning

– Man kan håpe på at det kommer flere fullfinansierte studieplasser i kommende statsbudsjett. Det er allerede overfylt på studiestedene, så vi må øke grunnfinansieringen og bedre infrastrukturen om vi skal få flere studieplasser. Hvis ikke, mener vi at det vil få følger for kvaliteten i utdanningen.

Kristin Halvorsen er klar over holdningen til Norsk studentorganisasjon, som også deles av Forskerforbundet. I forbindelse med presentasjonen av årets søkertall skrøt hun av institusjonene som tar opp flere studenter og lovte at hun vil se på saken.

– Institusjonene har de senere årene gjort en kjempejobb med å opprette studieplasser på de mest etterspurte studiene og ta i mot flere søkere. Dimensjonering av studietilbudene blir en enda større utfordring i år, og det er klart at regjeringen nå må se hvordan vi sammen med institusjonene kan bidra til økt studiekapasitet og bygg som har nok kapasitet, sier Halvorsen.