Rektor Curt Rice vil gi lønnsøkning til alle: – Alle ansatte har gjort en utrolig innsats

Rektor Curt Rice åpner for å bruke mer av universitetets midler for å gi alle ansatte lønnsøkning. Han vil belønne de ansattes ekstraordinære innsats under koronakrisen.