Rektor planlegger å besøke Nesna ved studiestart. De tillitsvalgte ber henne holde seg unna.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 20. august 2019

Fagforeningene på Nesna har sendt epost til rektor der de ber henne holde seg unna åpningsseremonien neste uke.

Forholdet mellom ledelsen ved Nord universitet og ansatte ved studiestedet Nesna er iskaldt. Som kjent vedtok Nords styre før sommeren å legge studiestedet. Tirsdag neste uke er det studiestart og åpningsseremoni på Nesna. Men da det ble kjent at rektor Hanne Solheim Hansen planla å komme til åpningsseremonien, kom det reaksjoner fra ansatte og studenter, forteller plasstillitsvalgt Morten Mediå for Forskerforbundet i Nesna.

– Medlemmer i flere organisasjoner, og også en del studenter, reagerte veldig sterkt på det. De ønsket ikke at rektor skulle komme, forteller han.

– Det kan være at en del ansatte og studenter ikke kommer til studieåpningen, hvis rektor skal holde tale. Vi ønsker at fokuset skal være på studentene og selve åpningen, og ikke på konflikten, sier han.

Sendte epost til rektor: – Opplever det som svært vanskelig

De plasstillitsvalgte i fagforeningene Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Tjenestemannslag og Parat sendte forrige fredag en epost til rektor på vegne av sine medlemmer:

«Vi ser at rektor har planlagt å delta på åpningsseremonien på Nesna. Vi vil med dette informere rektor om at en god del av våre kollegaer og studenter har uttrykt at de opplever det som svært vanskelig at rektor eller andre i ledelsen skal åpne studieåret på Nesna, slik situasjonen er akkurat nå», står det i eposten, som har tittelen «bekymringsmelding».

«Vi ønsker rektor velkommen til Nesna ved en senere anledning for å ha en dialog med fagforeningene og de ansatte, slik at vi sammen kan finne en løsning på denne vanskelige situasjonen», skriver de videre.

Fikk du med deg Forskerforums reportasje fra Nesna? Uten tilbudet i Nesna, kunne Ragnhild Brodersen aldri vært student. Nå vil rektor legge ned studiestedet.

Morten Mediå er tillitsvalgt for Forskerforbundet på Nesna. Foto:Hans-Petter-Sørensen

Morten Mediå sier at tanken med eposten var å gjøre rektor oppmerksom på situasjonen, men at det er opp til henne å bestemme om hun vil komme eller ikke.

– Det er stor grad av mistillit til ledelsen. Det føles ikke godt å møte ledere som vi mener har opptrådt veldig dårlig mot oss, og gitt et uriktig bilde av Nesna.

Mener ledelsen har spredd gal informasjon

Ansatte og tillitsvalgte har reagert på hvordan ledelsen har fremstilt situsjonen på Nesna i forkant av vedtaket om nedleggelse, og hevder de har kommet med feilaktige påstander.

– Stemningen her er opprørsk, for å si det sånn. Folk har ikke noe tillitt til ledelsen. Ledelsen har stått og sagt ting som både de og vi vet at ikke er sant. Da får de ikke noe tillitt, sier Mediå.

Forslaget om legge ned studiestedet Nesna ble møtt med heftige protester. Her fronter musiker og MDG-politiker Ida Maria Børli Sivertsen en demonstrasjon mot nedleggelsen før sommeren. Foto: Hans-Petter-Sørensen

Rektor kommer ikke holde seg unna

Tirdag svarte skrev rektor Hanne Solheim en epost til de ansatte på Nesna. Hun gjør det klart at hun ikke akter å følge anmodningen om å holde seg hjemme.

Hun understreker at det er Nord universitetet som organisasjon som har ansvaret for alle deres studier, og at ledelsen ønsker å ta imot de nye studentene ved alle studiesteder. Hele organisasjonen – og ikke bare de ansatte på Nesna – har ansvar for å sikre et godt studietilbud til studentene, skriver hun.

Og videre:

«At ansatte og ledelsen har ulike meninger om studiestedsstrukturen er en sak som ikke skal påvirke hvordan vi tar imot de nye studentene. Studentene skal ha et godt opplegg og møtes på en god måte uansett.»

Hun avslutter eposten med å skrive at hun forventer at alle ansatte bidrar til å ta godt imot studentene og gjennomfører et «så godt faglig opplegg som normalt i forbindelse med studieåret».

– Hva synes du om at ansatte ber deg holde deg hjemme?

– Det er leit. Det er et uttrykk for at vi er uenige i studiestrukturvedtaket. Og så må vi prøve å skille de ulike sakene. Nå handler det om å ta imot studentene på en best mulig måte, sier rektor Hanne Solheim Hansen til Forskerforum.

– Hva vil du gjøre for å bedre forholdet til de ansatte på Nesna?

– Det handler om at vi må prøve å snakke om hva som er våre oppgaver. I første omgang handler det om å ta imot de nye studentene.

– Kan du utdype det? Hva konkret har du tenkt å gjøre?

– Vi har flere prosesser som går på å implementere vedtaket gjennom fakultetet. Det går på å lage en ny organisering av de samlingsbaserte studiene. Så har vi en prosess som går på å lage bemanningsplaner for hele fakultetet. Og når det er på plass, skal vi gå i dialog med de enkelte ansatte for å finne gode løsninger.

Rektoren avviser også påstander om at de har brukt feilaktig informasjon om Nesna forut for vedtaket om nedleggelse.

– Det har vi besvart veldig mange ganger. Vi har brukt offisiell statistikk for Nord universitet, vi har ikke gjort noe for å fremstille situasjonen bedre eller dårligere enn den er.

Ba statsråden avsette rektor

Tillitsvalgt Morten Mediå synes rektoren bør holde seg hjemme.

– Når noen av våre medlemmer reagerer veldig sterkt på at hun skal komme, hadde vi selvfølgelig ønsket det. Hun er selvfølgelig i sin fulle rett til å komme, men jeg tror det kommer til å ødelegge litt av åpningen og mottakelsen av nye studenter.

De samme fire tillitsvalgte som skrev brev eposten til rektor, skrev også i juli et åpent brev til statsråd Iselin Nybø. Der uttrykte de mistillit til rektoren, dekan Egil Solli ved lærerutdanningen og universitetsstyret. De ba statsråden om å oppløse universitetsstyret og skifte ut rektor og dekan. Svaret de fikk var at Kunnskapsdepartementet verken kan eller vil avsette et styre eller styremedlemmer.

  • Les også: