Revidert nasjonalbudsjett: 10 millioner for å rekruttere flere lærere

Av Jørgen Svarstad

Publisert 14. mai 2019

Regjeringen satser spesielt på å rekruttere menn og personer med innvandrerbakgrunn. De har også satt av penger til 100 nye studieplasser.


Tirsdag ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Regjeringen setter blant annet av penger til flere studieplasser, lærerrekruttering og videreutdanning.
10 millioner kroner skal gå til lærerrekruttering. Tiltakene skal rette seg spesielt inn mot å få flere til å søke grunnskolelærerutdanningen for de yngste skolebarna og øke rekrutteringen av menn og personer med innvandrerbakgrunn, står det i Kunnskapsdepartementets pressemelding.

Bare hver fjerde lærer i grunnskolen er en mann, og
Iselin Nybø sier at det er vanskelig å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn til læreryrket.

Årets søketall fra Samordna opptak viste en nedgang i søkere til grunnskolelærerutdanningen.

«De 10 millioner kronene kan fordeles til lokale og nasjonale tiltak. Universiteter og høyskoler kjenner lokale forhold, og har sammen med skole- og barnehageeier, ansvar for å rekruttere studenter, av begge kjønn, i samsvar med behovet i sin region», heter det i pressemeldingen.

100 nye studieplasser

Regjeringen vil bruke 26 millioner kroner til 100 nye studieplasser. Det er ikke spesifisert hvor disse studieplassene skal være, men det står at de «vurderes blant annet rettet inn mot desentraliserte studietilbud, og enkelte fagretninger».

– Vi har et arbeidsliv hvor behovet for faglig påfyll øker. Derfor er det viktig at universiteter og høyskoler også kan tilby studietilbud som passer spesielt godt for personer som er i jobb og har familie, sier Nybø.

Penger til Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er midt oppe i både en omstrukturering og en nedbemanning. Pensjonskostnadene har økt, det blir dyrere enn ventet å flytte til Ås, og fjoråret ga færre eksterne inntekter enn ventet. 13 ansatte fikk i mars forhåndsvarsel om oppsigelse. Men i revidert budsjett er det foreslått at de skal få 30 millioner kroner til å opprettholde sitt regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Les mer: