Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo
LUKK
Annonse
Annonse

Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo

Av Jørgen Svarstad

Publisert 29. september 2021

Onsdag kom kjennelsen fra Rikslønnsnemnda etter behandlingen av årets lønnsoppgjør for Unio i Oslo. Den slår fast at Unios medlemmer får det samme som andre i offentlig sektor.

Det opplyser Unio i en pressemelding.

Unio tok ut rundt 1900 medlemmer i streik før sommeren, før regjeringen brøt inn med tvungen lønnsnemd.

Annonse

Rikslønnsnemda har fastslått at Unios medlemmer får det samme som andre i offentlig sektor.

– Oslo kommune tar ikke innover seg hvor alvorlig situasjonen er med å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte, spesielt i helsetjenesten og i skolen, sier Aina Skjefstad Andersen i pressemeldingen.

Hun er forhandlingsleder for Unio Oslo kommune og ledet streiken tidligere i år. Hun er svært skuffet over kjennelsen som nå foreligger, men samtidig ikke overrasket.

– Vi så det samme da nemnda behandlet oppgjøret for KS i forrige uke. Heller ikke der nådde man fram. Erfaringsmessig er det dessverre lite å hente når et oppgjør først havner hos nemnda, sier hun.

Streiken i Oslo kommune startet 28. mai og omfattet blant annet fagorganiserte i Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Forskerforbundet.

7. juni ble streiken avsluttet med tvungen lønnsnemnd fordi liv og helse ifølge Arbeids- og sosialdepartementet sto i fare da det var for få sykepleiere på jobb i hjemmetjenesten i Nordre Aker bydel.

Nemnda fastsetter hvor store lønnstillegg Unios medlemsgrupper får, og fra hvilken dato disse lønnstilleggene gis. Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den gjelder fram til hovedtariffoppgjøret våren 2022.

Les også: