Så mange uker tar det å skrive en forskningssøknad

Det er store variasjoner i hvor mye tid forskere legger i søknadene til Forskningsrådet.