Samfunnsforsker – Institutt for samfunnsforskning
LUKK

Samfunnsforsker – Institutt for samfunnsforskning

ISF søker kvantitativ samfunnsforsker med interesse for arbeid, utdanning og velferd.

Institutt for samfunnsforskning er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv. For å styrke arbeidslivsforskningen søker vi nå en forsker med doktorgrad i samfunnsøkonomi eller andre nærliggende samfunnsvitenskapelige fag som kan bidra til å utvikle ny kunnskap innen forskningsområdene arbeid, utdanning og velferd. 

ISF er et tverrfaglig forskningsinstitutt som legger til rette for faglige fellesskap og prosjekter på tvers av disipliner og forskningsgrupper. Vi søker en engasjert forsker som er samarbeidsorientert og kan bidra til et godt arbeidsmiljø. 

Den som tilsettes vil inngå i forskningsgruppen Arbeid og velferd (ARV). Sentrale forskningstema er hvordan omstillinger i arbeidslivet påvirker sysselsetting, lønn og produktivitet, hvordan endrede tilknytningsformer og det kollektive arbeidslivet påvirker arbeidstakernes velferd og hva nye helse- og kompetansekrav betyr for gjennomføring av utdanning, lønn, sysselsetting og sykefravær. Forskningen vår er i hovedsak kvantitativ og vi har lang erfaring med analyser av koblede registerdata. Det vil være gode muligheter til å utvikle arbeids- og velferdsforskningen på ISF og lede forskningsprosjekter hos oss. 

Kvalifikasjonskrav:

  • Erfaring med, og interesse for, forskning på arbeidsmarked, utdanning og/eller velferdsspørsmål.
  • Doktorgrad i samfunnsøkonomi, sosiologi, statsvitenskap, eller andre nærliggende samfunnsvitenskapelige fag.
  • Solid kvantitativ metodekompetanse og erfaring fra analyser på registerdata. Kunnskap om og erfaring med metoder for å avdekke kausale sammenhenger, teller positivt.
  • Erfaring med vitenskapelig publisering. 
  • Erfaring med prosjektledelse og prosjektakkvisisjon er en fordel. 
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk. 

Vi ønsker både erfarne og nyutdannede søkere. Kandidater som er i ferd med å levere eller nylig har levert sin doktorgradsavhandling kan også komme i betraktning. Tilsetting skjer i så fall med forbehold om at graden oppnås. 

Vi kan tilby spennende utfordringer i et trivelig forskningsmiljø, medlemskap i Statens Pensjonskasse og gode forsikringsordninger. Lønnsplassering etter forskerkompetanse i henhold til gjeldende lønnssystem. Tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV, kopier av relevante vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelige arbeider sendes elektronisk via denne siden. Søknadsfrist: 8. august

Kontaktpersoner: 

Forskningsleder for forskningsgruppen Arbeid og velferd: Kjersti Misje Østbakken: k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no 99162556

Direktør: Tanja Storsul: tanja.storsul@samfunnsforskning.no

Om oss

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Forskerne er organisert i tre forskergrupper og forsker innenfor temaene: arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, medier og offentlighet, valg og demokrati.

Vår forskning skal være faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå. Forskningen skal frembringe kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt.

Søk på stillingen