Samler ikke inn vanlige arter

Av Forskerforum

Publisert 23. september 2014

samler-ikke-inn-vanlige-arter

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Noen arter er så vanlige at det blir kjedelig å samle dem inn. Dermed blir det skjevheter i de naturhistoriske museumssamlingene, frykter Bente Støa. Hun disputerte nylig med en avhandling om nettopp slike museumssamlinger.

– Det er jo stas å finne en sjelden blomst eller sommerfugl, sier hun til forskning.no.

Skjevheter i materialet kan skyldes flere ting.

– For mange arter er det registrert få forekomster, og disse er ofte konsentrert rundt områder som er lett tilgjengelige for samlere, sier Støa.