Sandra Borch må svare om ulovlig oppnevnelse

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) må svare Stortinget om departementets oppnevnelse av lederen i Felles klagenemnd for en tredje periode.