Satser på bioteknologi

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 10. januar 2012

 

 

Regjeringen vil ta i bruk bioteknologi for å styrke verdiskaping innenfor helse, hav, landbruk og miljø. Den nye strategien for bioteknologi skal følges opp med 175 millioner kroner årlig, og ifølge statsråd Tora Aasland vil innovasjon bli viktigere enn før.

– Gjennom ti år har vi hatt en milliardsatsing på å bygge opp bred kompetanse og infrastruktur relatert til bioteknologi. Vi skal fortsatt bygge kunnskap, men det må i større grad skje i et samspill mellom forskningsmiljøene og næringslivet slik at bioteknologi kan komme til økt anvendelse over hele landet, sier statsråd Tora Aasland.

Satsingen på bioteknologi skal støttes gjennom en rekke virkemidler. I statsbudsjettet for 2012 foreslår regjeringen 89,5 millioner kroner årlig i en strategisk satsing på bioteknologi, Biotek 2021-programmet, gjennom Norges forskningsråd. I tillegg kommer midler til marin bioprospektering (35 millioner) og deler av styrkingen av den åpne konkurransearenaen for fremragende forskning som rettes mot bioteknologi (rundt 50 millioner).