Sender lønnsmidler til forskere som blir igjen i Ukraina

Både Polen og Østerrike har etablert stipender for å hjelpe forskere som ikke vil eller kan flykte fra Ukraina.