Senior kommunikasjonsrådgiver

Senior kommunikasjonsrådgiver

Er du er erfaren kommunikasjonsrådgiver med sterk digital kompetanse? Vi søker deg som har jobbet både strategisk og operativ med kommunikasjon, og som motiveres av å bygge opp en ny tjeneste. Hos oss vil du få selvstendig ansvar for å planlegge og gjennomføre kommunikasjons- og kampanjearbeid, og bli del av en kompetent kommunikasjonsavdeling.

Direktoratet for e-helse er har behov for en handlekraftig kommunikasjonsrådgiver som vet hvordan kommunikasjon kan brukes som et strategisk verktøy. Samtidig må du like å jobbe operativt gjennom ulike kanaler og være en trygg formidler. I denne stillingen kommer du til å jobbe mest med tjenestene som utvikles for å gi enklere og raskere tilgang til helsedata. Målet er mer og bedre helseforskning og at det skal bli langt enklere å utvikle nye legemidler og behandlingsmetoder. 

Vi søker en selvstendig kommunikasjonsrådgiver med sterk digital kommunikasjonskompetanse og interesse for helsedata. Du blir en del av et endringsorientert miljø, der kommunikasjonsavdelingen spiller en viktig rolle for at direktoratet skal nå sine mål. Hos oss får du muligheten til å jobbe med ett av de mest interessante samfunnsoppdragene i Norge! 

Stillingen er fast og for tiden plassert i Avdeling kommunikasjon. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver blir blant annet: 

 • kommunikasjonsrådgiving til direktoratets fagmiljøer og prosjekter
 • være en aktiv markedsfører av tjenester og tilbud tilgjengelig gjennom helsedata.no på nasjonale og internasjonale arenaer og gjennom ulike digitale kommunikasjonskanaler
 • utforme kommunikasjons- og kampanjeplaner og gjennomføre tiltak
 • alene eller sammen med andre lage engasjerende historier tilknyttet helsedata og e-helse,
 • gjennom å produsere innhold for digitale kanaler
 • bidra i videreutvikling av helsedata.no 
 • bidra til god internkommunikasjon i direktoratet på helsedataområdet 
 • bistå med mediehåndtering og innsalg av saker 

Andre kommunikasjonsoppgaver kan bli tillagt stillingen. 

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er faglig sterk og som kan balansere strategisk arbeid med driftsoppgaver. Du må være en pådriver for et åpent og tydelig direktorat, både ekstern og internt. For å lykkes som vår kommunikasjonsmedarbeider, må du ha: 

 • relevant høyere utdannelse fra høyskole eller universitet på minimum bachelorgradsnivå. Lang og svært relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdannelse.
 • minst 5 års erfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • erfaring med å utarbeide kommunikasjons- eller kampanjeplaner og i å iverksette disse
 • dokumentert arbeidserfaring med innholdsproduksjon og evne til å skape engasjement gjennom historiefortelling
 • erfaring med digitale kanaler 
 • erfaring med å utarbeide gode visuelle presentasjoner og være komfortabel med å snakke foran et publikum
 • meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk 

Vi ønsker også at du har 

 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring fra eller kjennskap til helsesektoren
 • erfaring fra eller kjennskap til forsknings- og undervisningssektoren
 • erfaring med å håndtere media og å gjør innsalg
 • erfaring med enkel videoproduksjon for digitale kanaler
 • erfaring fra prosjektledelse av kommunikasjonsprosjekter 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som tar selvstendig ansvar, bidrar med faglig ekspertise og har sterk gjennomføringsevne. Du må være analytisk og ha evnen til å sette deg inn i komplekse problemstillinger. For å lykkes hos oss må du kunne bygge relasjoner og ha evnen til å få med deg mennesker på ulike nivåer og på tvers av fagmiljøer og organisasjoner. Vi jobber mye i team, så vi ser etter en person som er åpen og like å dele kompetanse, erfaring og involvere andre i sitt arbeid. Er du i tillegg strukturert og løsningsorientert er du kanskje den vi er på jakt etter!

Vi tilbyr

 • stilling som seniorrådgiver med årslønn som tilsvarer kr 658 300 – 864 100 (ltr. 71-82, avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler på Skøyen 

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger. 


Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.  

Søk stillingen her

Har du noen spørsmål om stillingen? 
Ta gjerne kontakt med:
kommunikasjonsdirektør Stine Camilla Bjerkestrand på e-post, kommunikasjonsrådgiver Marius Alexander Jøntvedt på tlf. 922 01 948, avdelingsdirektør for Helsedataservice Håvard Kolle Riis tlf.901 52 636, senior, HR-rådgiver Revsan Kaya på tlf. 993 38 160,
HR-rådgiver Agata Anna Stachowiak på tlf. 917 76 904.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal styring og
koordinering i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og
sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Vi skal tilrettelegge for en
helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere
Helse-Norge. Våre verdier er lærende, oppriktig og samlende.