Seniorrådgiver forskerstøtte

Vi søker deg som har god kjennskap til UH-sektoren, det norske forskningslandskapet og finansieringen av norsk forskning

MF vitenskapelig høyskole er en uavhengig vitenskapelig høyskole med rundt 1300 studenter og over 100 ansatte. MF er et ledende internasjonalt miljø for forskning og utvikling innen teologi, religion og samfunn. Forskningsvirksomheten inkluderer teologiske, religionsvitenskapelige og religionssosiologiske prosjekter med fokus på historiske utviklingstrekk og aktuelle spørsmål, og stor grad av tverrfaglig samarbeid. MF har studietilbud på bachelor- og masternivå, samt et omfattende ph.d.-program.

Om stillingen – arbeidsoppgaver

Ved MF vitenskapelig høyskole er det ledig 100 % fast stilling som seniorrådgiver for forskerstøtte, med spesielt ansvar for saker relatert til forskningsfinansiering og internasjonalt forskningssamarbeid.

  • Administrativ støtte til MFs ledelse og MF Centre for Advanced Studies in Religion.
  • Forvaltning av strategisk internasjonalt forskningssamarbeid, avtaler og nettverk.
  • Forvaltning og administrativ støtte til søkeprosesser og gjennomføring av eksternfinansierte forskningsprosjekter, NFR, EU/ERC, EEA, NORHED, Erasmus + (partnership/capacitybuilding).

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad og gjerne med forskererfaring og erfaring fra søknadsskriving.

  • Du har god kjennskap til UH-sektoren, det norske forskningslandskapet og finansieringen av norsk forskning.
  • Du har kjennskap til eller evner å sette deg inn i EUs forskningspolitikk og rammeprogram for forskning.
  • Du har forskningsadministrativ erfaring og gjerne konkret kjennskap til prosjektutvikling; kunnskap om utlysninger og søknadstyper, kjennskap til norske og internasjonale regelverk og prosedyrer på området, samt gjerne erfaring med budsjett og regnskap.
  • Du har svært gode formuleringsevner skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, samt gode analytiske ferdigheter.
  • Du kan arbeide selvstendig med prosjekter og rapporter, men er også glad i å samarbeide, inspirere og motivere.

Rammer for stillingen

Du vil samarbeide med MFs ledelse, MFs forskningsutvalg samt rådgiver for internasjonalisering. Stillingen kan tillegges andre oppgaver knyttet til rektors stab.

Ansettelse i stillingen forutsetter lojalitet til MFs verdigrunnlag.

Lønn etter SKO 1364 seniorrådgiver (lønnstrinn 64-68)

God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknadsfrist 10.10.18.

Kontakt prorektor Kjetil Fretheim:  kjetil.fretheim@mf.no 

Søk her