Seniorrådgiver / Rådgiver
LUKK

Seniorrådgiver / Rådgiver

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.

Nord universitet skal gjennom aktivt samspill med samfunns- og næringslivet bidra til lokal, regional og nasjonal utvikling innen universitetets profil- og ph.d.-områder.

Avdeling for forskning og utvikling er organisert som stab til prorektor for forskning og utvikling og består av 10,4 årsverk. Enheten arbeider tett sammen som ett team og har ansvar for oppfølging og tilrettelegging for forskning og utvikling på virksomhetsnivå ved Nord universitet. 

Bli med å bidra til regional samfunns- og næringsutvikling!

Om stillingen

Ved Nord universitet, avdeling for forskning og utvikling er det ledig en fast 100% stilling som seniorrådgiver / rådgiver innen samfunnskontakt for forskning og innovasjon.

Stillingen har kontorsted ved campus Bodø. Hovedformålet med stillingen er å øke forsknings- og utviklingsaktiviteten i regionen gjennom nær kontakt og samarbeid med samfunns- og næringslivet. Vår nye medarbeider vil støtte Nord universitets faglig ansatte og universitetsledelsen i å bygge et tett og godt samarbeid mellom Nord universitet, offentlig sektor og næringsliv. Den som ansettes i stillingen vil bidra til at Nord universitet blir en sentral aktør i forskningsbasert regional utvikling og verdiskaping. En del reiseaktivitet må påregnes i stillingen.

Overorndet ADM_22_Kontor 8

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å implementere Nord universitets strategi for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Bidra til å formalisere og videreutvikle samarbeid mellom Nord universitet og offentlige og private aktører.
 • Opprettholde og videreutvikle samarbeid med klynger og relevante nettverk i regionen.
 • Stimulere til tverrfaglig samarbeid innen Nord universitets satsings- og profilområder.
 • Bidra til internasjonal forskningsaktivitet i samspill med lokalt samfunns- og næringsliv.
 • Formidling av forskningsresultater og deres samfunnseffekt og verdiskapingspotensiale.

Vi lever i en verden i stadig endring. Stillingsinnhold og arbeidsoppgaver kan derfor endres, både i forhold til den ansattes kvalifikasjoner og over tid. Den som ansettes må være villig til å tilpasse seg slike endringer. 

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Erfaring med å bidra til samspill mellom offentlig sektor, næringsliv og FoU.
 • Kunnskap om regionen og interesse for lokal, regional og nasjonal utvikling.
 • Relevant arbeidserfaring fra institusjoner innen forskning og/eller høyere utdanning.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Utadvendt og kontaktskapende, med engasjement og evne til å ta initiativ. 
 • Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne.
 • Serviceinnstilt og fleksibel.
 • Even til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren vil bli vektlagt.
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser.
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet.
 • Erfaring med bruk av relevante IKT – verktøy.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • Kode 1434 rådgiver – Ltr. 59 – 65, NOK 534 400 – 594 300- ,- i året
 • Alternativt kode 1364 seniorrådgiver – Ltr. 63 – 70, NOK 574 700,- 650 300- ,- i året 

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 17.08.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknad sendes inn via jobbnorge.no

Referanse: 30113576

Søk på stillingen