Sensur er ingen eksakt vitenskap

Blind klagesensur kan virke mot intensjonen og gjør at flere opplever store karaktersprik, ofte med negativt utfall.