ser-meir-sild-enn-forskarane-

Forskarane sine kvoteanbefalingar frustrerer fiskarar. llustrasjonsfoto: Hung Ngo

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Fiskarar opplever spriket mellom eigne sildeobservasjonar og forskarane sine kvoteanbefalingar som frustrerande stort, ifølgje Fiskeribladet Fiskaren.

Den tilrådde totalkvoten frå Det internasjonale rådet for havforsking er no nede på 17 prosent av det han var i 2009.

«Med så til de grader manglende forutsigbarhet har styret meget stor forståelse for yrkesutøvernes frustrasjon», skriv styret i Nordland Fylkes Fiskarlag, og krev ei tydeleg intensivering av forskingsinnsatsen.