Sikrer samiske skatter

Av Forskerforum

Publisert 18. juni 2015

sikrer-samiske-skatter


I de fukttruede magasinene oppbevares papir- og lydbåndarkiver. Bildet viser et utsnitt fra arkivet. Foto: Roger Manndal/NRK

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Magasinene til Samisk arkiv har siden 2004 vært truet av høy luftfuktighet. Nå skal arkivskattene endelig sikres, opplyser nrk.no. Det er en uenighet mellom arkivet og utleier Statsbygg om ansvaret for problemene som har gjort at det har tatt så lang tid, men nå lover Statsbygg å fjerne fuktigheten innen året er omme.

– Det arkivet som er i Kautokeino skal utbedres til å holde de forskriftskravene som et arkiv skal ha. Målsettingen er at det er klart i løpet av dette kalenderåret, sier regiondirektør Ole Solnørdal i Statsbygg.

Sámi Arkiiva har et nasjonalt ansvar for å ta imot, bevare og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra det samiske samfunnet. Arkivet ligger i Kautokeino og forvaltes av Riksarkivaren.