Sildekrigen

Fiskarane hevdar at sildebestanden er fleire gonger større enn anslaga frå forskarane. Milliardar av kroner og truverdet til havforskinga står på spel.