sintef-prises-for-mangfold

Fakta

Array

 

Mangfoldsprisen 2012 ble før jul tildelt forskningskonsernet Sintef.

– Sintef er et eksempel for andre virksomheter på hvordan man kan lykkes med å tiltrekke seg høyt kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn i Norge og fra utlandet. De er en foregangsbedrift med høy kompetanse og stor bredde, også når det gjelder mangfold blant ansatte, sier statssekretær Ahmad Ghanizadeh i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Totalt har konsernet ansatte fra 68 nasjoner.