Fakta

Array

 

Forsvarets forskningsinstitutt starter i disse dager arbeidet med å undersøke hva som skjer om et Boeing 737 styrter inn i atomreaktoren på Kjeller, skriver Universitas. Etter 22. juli påla Statens strålevern Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) å undersøke konsekvensene av en eventuelt flykræsj.

Tett på høyskolen

–Vi hadde et første formøte i forrige uke, men vi har ikke startet arbeidet enda. Det blir derfor vanskelig for oss å uttale oss noe om dette på det nåværende tidspunkt, rett og slett fordi vi ikke har noe arbeid å vise til enda, og fordi det må gjøres en vurdering av gradering når resultatene foreligger, skriver forsker ved FFI, Jo Hagness Kiran, i en e-post til Universitas.

Reaktoren på Kjeller, et steinkast unna Høgskolen i Oslo og Akershus' lokaler, brukes til forskning og er del av arbeidet som foregår hos Institutt for energiteknikk (IFE). Instituttet arbeider med atomkraftsikkerhet, petroleum og fornybar energi.

Bellona bekymret

Etter ulykken ved Fukushima i Japan ble det foretatt stresstester av de norske anleggene på Kjeller og i Halden. Resultatet var klart i desember. IFE mener at anlegget er sikkert, og konkluderer i rapporten med at utslippene ikke kan føre til varige skader på mennesker. Det er ikke miljøstiftelsen Bellona enig i.

– Reaktoren på Kjeller er ikke så stor, men den ligger nærme befolkede områder, sier daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer. Ved flystyrt eller lignende mener han at utslipp kan spre seg med en radius på to-tre kilometer.

– Bellona har en agenda, og de har begrenset med kompetanse på området, sier Viktor A. Wikstrøm jr., informasjonssjef ved IFE.