Sju av ti studenter sier de har lært mindre under korona. De færreste har et egnet sted å jobbe.

Thomas Reime Berthelsen synes godt at lesesalene kunne holdt åpent. Han bor i kollektiv med 15 andre studenter.