Sju forskere tatt for forskningsjuks i Macchiarini-saken

Av Jørgen Svarstad

Publisert 27. juni 2018

Forskningsartiklene hadde «alvorlige feil», «villedende informasjon» og «fabrikkerte og forvrengte beskrivelser.»

Mandag sendte Karolinska Institutet i Sverige ut en pressemelding om at i alt sju forskere er funnet skyldig i vitenskapelig uredelighet for artikler de har skrevet sammen med kirurgen Paolo Macchiarini, om eksperimentene han utførte. Det er konklusjonen i en utredning som har tatt to år.

 Utredningen viser til feilaktigheter der Paolo Macchiarini er ytterst ansvarlig, men der også flere av medforfatterne har et stort ansvar, sier rektor Ole Petter Ottersen ved Karolinska Institutet (KI) i pressemeldingen.

De er felt for seks artikler i tidsskriftene TheLancet, Biomaterials, Journal of Biomedical Materials Research og Thoracic Surgery Clinics. Paolo Macchiarini var hovedforfatter på artiklene.

I tillegg opplyser Ottersen at 31 forfatter har opptrådt klandreverdig, men er ikke skyldige i vitenskapelig uredelighet.

I pressemeldingen står det at undersøkelsen viser at det er gjort «en serie alvorlige feil og villedende informasjon i de gjennomgåtte artiklene. Det handler først og fremst om fabrikkerte og forvrengte beskrivelser av pasientens tilstand både før og etter operasjonen.»

KI har krevd at alle de seks artiklene trekkes tilbake.

Macchiarini var ansatt ved Karolinska institutet og Karolinska sjukhuset i Stockholm for å gjennomføre banebrytende operasjoner som ledd i Karolinska institutets arbeid med stamcelleforskning. Alvorlig syke forsøkspersoner skulle få nytt luftrør ved hjelp av en ny metode som Macchiarini hadde utviklet. Problemet var at metoden ikke var utprøvd på dyr, og den manglet etisk godkjennelse. Et porøst plastrør som ble badet i pasientenes egne stamceller, skulle begynne å vokse og bli en del av kroppen. Metoden var revolusjonerende, og Macchiarini beskrev selv operasjonene på de tre personene ved Karolinska som en suksess og et bevis på at metoden burde videreføres. Det var til tross for at pasientene levde med store komplikasjoner og smerter. De tre personene døde etter å ha fått satt inn kunstige luftrør av legen. Operasjonene i Stockholm ble stanset, men Macchiarini fortsatte forsøkene i Russland, også der med dødelig resultat.

Paolo Macchiarini ble også etterforsket for å ha forvoldt andre menneskers død, men 12 oktober ble sakene henlagt av svenske påtalemyndigheter.

Les også: