Skal statsansatte jobbe til de er 72 år? Unio sier nei til å heve aldersgrensen.
Annonse

Skal statsansatte jobbe til de er 72 år? Unio sier nei til å heve aldersgrensen.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 25. februar 2021

Hovedorganisasjonen Unio sier nei til regjeringens forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år.

– Forslaget kommer et par tiår for tidlig. Foreløpig er det viktigere å legge til rette for at ansatte i 60-årene står lenger i arbeid og at vi unngår uverdige avganger, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug i en pressemelding.

Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede, med blant annet Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund som medlemmer. Nå har de kommet med sin høringsuttalelse til regjeringens forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år.

Annonse

Forslaget er en oppfølging av regjeringsplattformen og regjeringens ønske om likhet med arbeidsmiljølovens aldersgrense, som ble økt til 72 år for noen år siden.

– Sammenlikningen med aldersgrensen i arbeidsmiljøloven halter, sier Orskaug og utdyper:

– Når denne grensen ble økt fra 70 til 72 år valgte halvparten av virksomhetene i privat sektor å ha bedriftsintern aldersgrense på 70 år. I tillegg er aldersgrensen i kommunesektoren og i sykehusene 70 år. Samlet har med andre ord et stort flertall en aldersgrense på 70 år i dag. Grensen på 72 år i privat sektor bør reverseres.

Regjeringen vil beholde spisskompetanse

Da forslaget kom i desember, sa vikarierende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim:

– Det er nødvendig at flere står lenger i arbeid for å sikre bærekraften i velferdsstaten. Vi vet også at mange eldre ønsker å jobbe lenger enn de har mulighet til i dag, og ved å heve aldersgrensen til 72 år vil flere få denne muligheten.

Han argumenterte med at økt aldersgrense gir staten bedre mulighet til å beholde særlig erfaren arbeidskraft lenger, og mange av disse har spisskompetanse. 

Unio skriver i høringssvaret at en heving av øvre aldersgrense i staten til 72 år kan innebære alvorlige negative konsekvenser både for statlige virksomheter og ansatte, og viser her blant annet til Sysselsettingsutvalget som nylig har uttalt det samme. Også Sysselsettingsutvalget går inn for å sette aldersgrensen i arbeidsmiljøloven tilbake til 70 år.

– Det er viktig at vi unngår uverdige og konfliktfylte avganger fra arbeidslivet og unødige prosesser i den forbindelse, sier Orskaug i pressemeldingen.

Unio avviser ikke at det skal være mulig å jobbe etter 70 år i staten. Noen yrkesgrupper i Unio ønsker dette, og dagens regelverk er ikke til hinder for det.

– Med litt velvilje kan enkelte statlige arbeidsgivere praktisere dette regelverket litt mindre strengt enn det de gjør i dag og oppnå mye av det samme som intensjonen i høringsnotatet, sier Erik Orskaug.

I dag kan arbeidsgiver bestemme at en ansatt kan fortsette i tjenesten utover aldersgrense når vedkommende fremdeles fyller de krav som stillingen forutsetter. Tjenesten kan første gang forlenges opp til to år, og men ikke ut over fem år i alt. Det innebærer at en statsansatt med aldersgrense på 70 år kan fortsette i tjenesten inntil vedkommende er 75 år.

Les også: