skjermer-forskning-og-utdanning

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

FRANKRIKE: Forskning og høyere utdanning skal skjermes i de kommende innsparingene i offentlige utgifter i Frankrike.

Ifølge Nature vil den franske regjeringen kutte 50 milliarder euro (416 milliarder kroner) de neste tre årene for å redusere det statlige underskuddet.

Under et besøk til Universitetet i Strasbourg uttalte president François Hollande at skatteøkninger og kutt i kunnskapssektoren ikke vil være en del av sparepakken. Skattelette for forskningsinvesteringer vil også opprettholdes.