Skuldar kulturministeren for løgn

Linda Hofstad Helleland støttar omorganiseringa av Arkivverket, og nektar for at statsarkiva skulle leggjast ned. Det er ikkje sant, meiner tillitsvald.