Slik sikrer fagforeningene ekstra lønnstillegg

Fast ansatte får lønnsmidlene til de mange som slutter ved universitetet.