Slik skal lærestedene konkurrere om penger til undervisning

Av Jørgen Svarstad

Publisert 27. januar 2017

– Kan gå på bekostning av akademisk frihet og svekke mangfoldet, mener SV-leder Audun Lysbakken.

I stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning varsler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at lærestedene skal konkurrere mer om penger til undervisning.

«Regjeringen har en tydelig ambisjon om at finansieringen av høyere utdanning på sikt i større grad skal baseres på konkurranse. Oppbyggingen av en bred konkurransebasert arena vil skje gradvis», står det i meldingen, som viser til at dette også skal tas inn i den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som legges fram i 2018.

Her finner du meldingen. Konkurranse om penger til undervisning er beskrevet på side 84-85.

Det finnes allerede arenaer der fagmiljøer kan konkurrere om undervisningspenger, blant annet Senter for fremragende utdanning-ordningen. Det kan være aktuelt både å styrke eksisterende ordninger og utforme nye støtteformer og utlysninger, står det i stortingsmeldingen.

«De store og brede utdanningsområdene»

Og det er de store utdanningene som skal prioriteres:

«Selv om det er viktig for kvaliteten å holde nasjonal konkurranse åpen for prosjekter fra ulike fag og med ulik tematikk, mener Kunnskapsdepartementet at det er særlig viktig å stimulere utviklingsarbeidet på de store og brede utdanningsområdene.»

Videre står det at de områdene regjeringen mener har betydning for kvaliteten, skal prioriteres. «Viktige elementer vil for eksempel være samspill med arbeidsliv, inklusive etter- og videreutdanning, internasjonalisering, studentinvolvering og studentaktiviserende undervisning, samt digitalisering».

 

Les også: Ny undersøkelse: Dette mener norske forelesere om studentene sine

Meldingen understreker også at fordelingen av penger må baseres på «tydelige søknadskriterier og systematisk fagfellevurdering». Fageksperter på utdanning skal trekkes inn i arbeidet. Flere aktører, for eksempel arbeidsliv, og spesielt studenter, bør i større grad enn i dag involveres i arbeidet med å forberede utdanningene, heter det videre.

SV: – Kan svekke mangfoldet 

SV-leder Audun Lysbakken frykter at konkurranseutsettingen vil føre til mer sentralisering, økt konkurranse og målstyring.

– Dette kan gå på bekostning av akademisk frihet og svekke mangfoldet i høyere utdanning, sier han ifølge NTB.

Forskerforbundet er også skeptisk til at mer penger skal fordeles gjennom konkurranse.

– Det er ikke veien til økt kvalitet. Hvis institusjonene skal utvikle gode systemer for økt studiekvalitet, må de i hvert fall få grunnbevilgninger som sikrer dem faglig frihet og forutsigbarhet til dette, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Norsk Studentorganisasjon er glade for satsingen. Men leder Marianne Andenæs er bekymret for at regjeringen skal finansiere konkurransen ved å ta ta midler fra institusjonens basisfinansiering.

– Skal det komme flere nye ordninger må det gjøres ved tilføring av friske midler, sier Andenæs i en pressemelding.