Slik vil Regjeringen gi studentene et bedre tilbud

Gode forelesere kan få høyere lønn og søke om penger fra en nasjonal pott. Her er hovedpunktene fra den kommende kvalitetsmeldingen.