Slik vil Kierulf-utvalget styrke den akademiske ytringsfriheten

Anine Kierulfs ekspertutvalg foreslår lovendringer for å sikre ansattes ytringsfrihet. Det vil også at formidling skal belønnes mer og foreslår ti «ytringsvettregler».