Snakk om rasisme!
LUKK
Annonse
Annonse

ANMELDELSE

Snakk om rasisme!

Av Ragnhild Fjellro

Publisert 8. mai 2015

En engasjert og høyaktuell bok som kan skape smarte debatter om et betydelig problem.

snakk-om-rasisme-
Fakta

Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving
Hva er rasisme
Universitetsforlaget, 2015
153 sider
Veil. pris: kr 199

I min naivitet trodde jeg at det nye tilskuddet i Universitetsforlagets «Hva er …»-serie ikke skulle skape noe særlig rabalder. De fleste kjenner vel godt til begrepet og fenomenet rasisme, tenkte jeg. Men siden den kom ut i februar, har den skapt en viss temperatur i spaltene. Anmeldere og debattanter mener blant annet at boken er skrevet som partsinnlegg i en debatt, og at rasismedefinisjonen er for vid. Etter å ha lest boken er jeg nok uenig med kritikerne.

I bokas første kapittel defineres rasisme. Antropologen Sindre Bangstad og forsker ved Holocaust-senteret Cora Alexa Døving gir derimot ingen kort, uttømmende definisjon. De anser rasisme som noe som endrer seg med kontekst. De presenterer flere definisjoner og viser hvordan man kan avgrense rasisme fra fordommer og generaliseringer. Rasismens grunnleggende mekanismer er «prosesser som tillegger mennesker naturgitte egenskaper på bakgrunn av deres tilhørighet og definerer disse som så negative at medlemmer av gruppen bør holdes på avstand», skriver de. Tilhørigheten kan dreie seg om religion, folk, språk eller kultur. I praksis betyr det at kritikk av religion i seg selv ikke er rasisme, men å hetse religiøse mennesker som samfunnsborgere er det.

Annonse
Viljen til å sette kunnskap og erfaringer fra Holocaust opp mot dagens problemstillinger er svært meningsfull. 

Begrepsavklaringene er oppklarende, og gir parallelt en nyttig innføring i elementær historie- og samfunnskunnskap. Historieperspektivet forfølges i bokas andre kapittel. Her får vi blant annet velskrevne og medrivende fortellinger om middelalderens rasisme (som i den tiden ennå ikke var et begrep) og opplysningstidens «vitenskapelige rasisme». Svært interessant, og glitrende fortalt! I de to neste kapitlene går forfatterne enda mer detaljert til verks. De stanser opp ved to sentrale og historisk viktige eksempler på rasisme: antisemittisme og islamofobi. Gjennom illustrerende eksempler, og nok en gang medrivende historiefortelling, lærer jeg nytt om antisemittisme og jødeforfølgelse. Forfatterne understreker at det er problematisk å lære noe av historien, siden alle hendelser er mer eller mindre genuine. Likevel inkluderer de en relativt lang liste over hva antisemittismens historie kan lære oss i dag. Det skal de ha honnør for. Viljen til å sette kunnskap og erfaringer fra Holocaust opp mot dagens problemstillinger er svært meningsfull. Kapittelet om islamofobi er hakket mer teoretisk, og problematiserer definisjonen av rasisme ytterligere. Men også her synliggjøres og aktualiseres problematikken med illustrerende eksempler, også fra nettet og sosiale medier. Bokas siste kapittel redegjør for antirasistiske strategier opp gjennom historien, inkludert voldelige opptøyer, brede allianser og bruk av lovverk.

Gjennomgående holder boka et høyt faglig nivå. Kildetilfanget er rikt og spredt både over tid og fagretninger. Språket er presist, og samtidig imponerende lett og engasjerende. Men det viktigste: Boka er først og fremst medrivende fordi den oppleves som relevant og vesentlig for dagsaktuelle problemstillinger som angår et langt bredere publikum enn akademikere, forskere og studenter. Derfor er det godt å se at det finnes kritikere av boka som tyr til spaltene for å diskutere den. De debattene trenger vi.