Ansatte ved 26 universiteter og høgskoler innen et utvalg fagområder skal få si sitt om utdanningskvaliteten.

– Underviserne er en avgjørende faktor for utdanningskvaliteten, og derfor er det viktig at deres oppfatninger løftes frem, sier analysedirektør Ole-Jacob Skodvin i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (Nokut).

Fra før har studentene blitt hørt gjennom Studiebarometeret, og nå ønsker Nokut også å synliggjøre også undervisernes og fagmiljøenes oppfatninger. Undersøkelsen sendes ut i juni til undervisere innen statsvitenskap, samfunnsøkonomi, sosiologi, grunnskolelærer, sivilingeniør, ingeniør, historisk-filosofiske fag og arkitektur.

– Etter suksessen med Studiebarometeret ønsker NOKUT å synliggjøre undervisernes og fagmiljøenes oppfatninger om utdanningskvalitet. Vår ambisjon er at undersøkelsen skal stimulere til diskusjoner om utdanningskvalitet, og tilrettelegge for at temaet kan diskuteres på undervisernes premisser, sier Skodvin.

Det er imidlertid ikke lagt opp til en sammenligning mellom underviserens og studentens vurderinger og oppfatninger av kvalitet. Denne undersøkelsen skal ifølge Nokut «stå på egne ben» og skal være uavhengig av studentundersøkelsen.