Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Språkfagene blør

Av Forskerforum

Publisert 29. oktober 2013

spr-kfagene-bl-r


Færre studenter søker seg til språkfag ved britiske universiteter.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

STORBRITANNIA: Så mange som 40 prosent av språkstudiene ved britiske universiteter står i fare for å stenge innen en tiårsperiode, skiver The Guardian. Konsekvensene kan være alvorlige for landets diplomatiske og økonomiske fremtid, advarer en rekke akademikere og politikere. 

Allerede har antallet universiteter som tilbyr utdannelse innen moderne språk sunket fra 105 i år 2000 til 62 ved semesterstart i år.

Ifølge Universities UK, som representerer landets universiteter, er utviklingen drevet frem av markedskreftene og konkurransen om studentene.