ssb--ker-prisene

Prisen på registerdata fra Statistisk sentralbyrå har skutt i været. Det bekymrer forskere.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Norge har god tilgang på tall om befolkningen, og tallene er grunnlag for mange forskningsprosjekter. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som forvalter slike data fra ulike registre. Nå settes forskning på vent fordi SSB øker prisen på tilgangen til tallene, skriver forskning.no

Forskere melder at prisen på data er femdoblet fra tidligere, noe som gjør at nye datasett blir for dyrt. Enten utsettes nye prosjekter, eller så benyttes gamle tall. Dette kan igjen gå ut over forskningskvaliteten.

Økt etterspørsel

Elisabeth Nørgaard, fagdirektør for avdeling for personstatistikk i Statistisk sentralbyrå, skjønner at prisstigningen kan oppleves som uheldig.

– SSB har opplevd en veldig økning i etterspørselen etter registerdata, både i antall oppdrag og kompleksitet. Vi så at vi ikke hadde kapasitet til å betjene dette effektivt, og at vi ikke priset tjenesten riktig og at dette gikk ut over SSBs ordinære budsjett. Derfor har vi omorganisert, tilsatt flere og strømlinjeformet tjenesten, sier hun til forskning.no.

Diskutert i Forskningsrådet

Jarle Møen er professor ved Norges handelshøgskole og sitter hovedstyret i Norges forskningsråd. Han sier han er bekymret og at han har tatt denne problemstillingen opp i Forskningsrådet, som har vært i dialog med SSB.

– Veldig mye politikkevaluering og samfunnsplanlegging avgjøres ved hjelp av registerdataforskning.

SSB har nå opprettet en egen avdeling som skal forsøke å løse utfordringene med den økte etterspørselen etter registerdata. Det syns Møen er positivt.

– Men grunnlagsinvesteringene må dekkes av SSB gjennom bevilgninger fra Finansdepartementet, mener han.