Støre: - Utdanning er et norsk fortrinn

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 17. januar 2012

Europas fremste utfordring er å løfte utdanningsnivået, mener EUs kommisær for utdanning.

st-re----utdanning-er-et-norsk-fortrinn


– 35 prosent vil være nødt å ta høyere utdanning, men likevel er det kun 26 prosent som i dag har en grad fra universitet eller høyskole, sier EU-kommisær Androulla Vassiliou.

Fakta

 

  • Latvia har kuttet 48 prosent av budsjettet for høyere utdanning i 2009 og 28 prosent i 2010.
  • Italia planlegger å kutte 14 prosent fra 2011 til 2013.
  • Hellas opplever massiv vekst i studenttallet, samtidig som regjeringen har kuttet bevilgningene med opp til 35 prosent i 2010 og 2011.
  • I England er undervisningsbudsjettene kuttet drastisk og inntektene fra staten skal fra 2012 i stor grad erstattes med studieavgifter.
  • Scotland kutter undervisningsbudsjettene med 11 prosent.
  • Irland kuttet 9, 4 prosent i 2010 og 7 prosent i 2011.
  • Island kuttet 5 prosent i 2010 og 6-7 prosent i 2011.
  • Kutt på mellom fem og ti prosent er gjort i Nederland, Romania, Litauen, Estland, Spania.
  • Flere land har opplevd mindre kutt, mens de nordiske landene, Polen og Sveits er mer eller mindre upåvirket.

Kilde: EUA

− Det jeg er opptatt av og som jeg mener er interessant i et internasjonalt perspektiv er hvordan man lykkes i å kombinere ungdoms lyst, ungdoms anlegg og samfunnets behov. Hvordan kan vi mobilisere ungdom til å ta valgene som samtidig møter samfunnets behov, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre da han talte på Kontaktkonferansen mandag.

Konferansen arrangeres årlig av Kunnskapsdepartementet som en møteplass mellom departementet og ledelsen ved landets universiteter og høyskoler. Tema for årets konferanse var «Modernisering av universiteter og høyskole».

Norge i startgropa

Støre ytret bekymring rundt hvordan vi definerer historien om den norske industrihistorien. Han frykter at norske ungdommer skal tro at vi ikke har noe liv etter oljen, og ytret stor fremtidstro på norsk teknologi og utvikling.

− Hvorfor utvandret nordmenn på slutten av 1800-tallet? Hvorfor valgte de å reise fra et land som hadde olje og gass, og rike forutsetninger for å drive oppdrett av fisk? De utvandret fordi de ikke visste noe av dette. Vi vet veldig lite om ti og tjue år. Men det vi vet, og som vi må formidle til unge mennesker, er at denne kunnskapsfortellingen ikke er slutt i 2011. Vi står kanskje bare i starten av det vi skal leve av i fremtiden, sa Støre.

EU trenger flere med utdanning

­EUs kommisær for utdanning Androulla Vassiliou innledet konferansen med EUs visjoner for høyere utdanning i Europa. Hun mener at det mest fundamentale behovet i Europa på nåværende tidspunkt er å respondere bedre på utfordringene knyttet til å utvikle en kvalifisert arbeidsstyrke.

­− Det kreves at folk har høyere kvalifikasjoner. 35 prosent vil være nødt å ta høyere utdanning, men likevel er det kun 26 prosent som i dag har en grad fra universitet eller høyskole. Behovet har aldri vært større, sa Vassiliou.

Hun understreket behovet for å støtte medlemslandene til å oppnå høyere utdanningsnivåer, og pekte spesielt på unge mennesker fra lavinntektsfamilier og behovet for å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig.

Utdanning som utvikling

− Norge kan skape inspirasjon. Studentfinansiering spiller en viktig rolle i å skape tilgang til høyere utdanning, sa hun.

Jonas Gahr Støre svarte på uttalelsen med å understreke betydningen av utdanning som del av utviklingsarbeid.

− Utdanning er avgjørende for utvikling. På alle de kontinentene jeg har ansvaret for å dra til, ser vi hvordan utdanning driver fremskitt og utvikling. Den satsingen og evnen til å lykkes handler ikke bare om budsjett eller statistikk, men hvordan samfunnet som helhet organiserer utdanning og kobler det til næringslivet, sa Støre og la til at et av Norges fortrinn er at utdanning tilbys til de brede lag av befolkningen.

− Det handler om fordeling, adgangen til kunnskap, mulighetene for mennesker å nå kunnskapens fordeler. Det er et stort norsk fortrinn at vi har hatt som mål å løfte en bred del av befolkningen.