stenger-museet-i-fem--r

Universitetsmuseet i Bergens naturhistoriske samlinger skal holde stengt i fem år.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

De naturhistoriske samlingene ved Universitetsmuseet i Bergen skal holde stengt i fem år, fra og med 1. november.

Årsaken er bygging av ny aula, men grunnen til at perioden blir så lang er at andre deler av museet også må pusses opp. Dette er det ennå ikke bevilget penger til over statsbudsjettet, noe som forlenger prosjektperioden, skriver På Høyden.

Museet håper nå på penger i neste budsjett. De kulturhistoriske samlingene er i et annet bygg som vil være åpent hele perioden.