Stipendiater får søke om forlengelse, men ikke postdoktorer

Det er strid om både regningen og rettigheter dersom postdoktorer skal få koronaforlengelse.