stor-respons-fra-nye-milj-er

Forskningsrådet.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Forskningsrådet fikk inn 93 søknader da nye miljøer, som humaniora og samfunnsfag, ble invitert inn i klimaforskningen.

21 av dem får midler til å utarbeide forprosjekter før sommerens utlysning på tema klimaomstilling.

– Vi er overveldet over de mange spennende ideene både fra nye og gamle miljøer i klimaforskningen, forteller direktør for klima- og polarforskning i Forskningsrådet, Camilla Schreiner.

De innvilgede prosjektene kommer fra fag som medisin, lingvistikk, pedagogikk og arkitektur.