Størrelsen har betydning. Små forskningsgrupper lager oftere banebrytende forskning.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 18. februar 2019

Store forskningsgrupper er ofte mindre fleksible og tar færre sjanser, ifølge studie publisert i Nature.

En ny studie, publisert i tidsskriftet Nature, har undersøkt betydningen av størrelsen på forskningsgrupper. Og større er ikke nødvendigvis bedre.

Mindre forskningsgrupper utvikler oftere nye og vågale ideer, ifølge artikkelen, omtalt i Times Higher Education (THE).

De amerikanske forskerne fra University of Chicago og Northwestern University analyserte over 65 millioner vitenskapelige artiker, patenter og programvare-produkter fra en periode på 60 år.

Funnene tyder på at små grupper produserer mer disruptiv forskning.

At teknologi og innovasjon er disruptiv, innebærer at den er banebrytende, at den fortrenger og ødelegger etablerte teknologier og markedsmodeller. For eksempel når ulike former for fornybar energi fortrenger fossil energi.

Omvendt fant forskerne at større forskningsgrupper i større grad unngår å ta sjanser. Prosjektene deres var mindre fleksible og krevde mer penger enn prosjektene til de mindre gruppene. Det var en klarere forventning om at prosjektet skulle gi resultater. Store grupper er mer konservative.

Dette skjedde da forskningsgruppen vokste

Helt konkret viste det seg at artikler med bare én forfatter hadde like stor sannsynlighet for å bli mye sitert som en artikkel med fem forfattere.

Men når en forskningsgruppe vokste, sank også sannsynligheten for at de skulle produsere disruptiv forskning. Når en forskningsgruppe vokste fra én til 50 forskere, sank sannsynligheten for at gruppen skulle produsere disruptiv forskning med 70 prosentpoeng, ifølge studien.

Forskerne fant en direkte korrelasjon mellom antall deltakere i forskningsgruppen og disrupsjon.

– Det var slående for oss at effekten var så sterk at når en forsker beslutter å ta med en person til i gruppen, så vil man normalt kunne se en forskjell i disrupsjon, sier en av forskerne bak studien, professor James Evans til THE.

Han viser til at det i forskning og teknologi, siden midten av forrige århundre, har vært et ønske fra finansiører og forskningsledere om store forskningsgrupper. Evans sier at man må være klar over verdien av små forskningsgrupper.

  • Les også: