strammere-ideologisk-kontroll

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Tre fremtredende kinesiske universiteter har uttalt at de vil stramme inn den ideologiske kontrollen over studenter og ansatte, rapporterer Channel News.
 
Erklæringen fra Peking universitet i Beijing, Fudan universitet i Shanghai og Sun Yat-sen universitet i Guangzhou settes i sammenheng med en større innstramming av ytringsfriheten i landet.
 
Fudan universitet sier at universitetene bør styrke undervisningen i partiets historie og gi studentene en «dyp forståelse for hvorfor Vestens utviklingsretning er upassende for Kina».