Streik kan ramme eksamen

Se hvor arbeidet stopper dersom Unio og staten ikke blir enige i lønnsoppgjøret.