Strømpris-konsekvenser skal kartlegges for universiteter og høyskoler

Universitets- og høgskolerådet (UHR) skal kartlegge hvilke økonomiske konsekvenser økte strømpriser får for driften av universitets- og høyskolesektoren.