Studenter okkuperer universitetsbygg
Annonse
Annonse

Studenter okkuperer universitetsbygg

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 27. april 2015

Universiteter i Storbritannia og Danmark har den siste tiden blitt okkupert av studentaktivister.

Fakta
  • Bologna-erklæringen ble undertegnet i 1999 av 29 av Europas utdanningsministre.
  • Den skal gjøre europeisk høyere utdanning mer konkurransedyktig, sammenlignbar og attraktiv.
  • I år ble Hviterussland opptatt som det 48. landet.
  • Neste ministermøte er i 2018.
 

I protest mot et «økende nyliberalt, udemokratisk og begrensende utdanningssystem» har studenter okkupert flere universitetsbygg i London den siste måneden, skriver Times Higher Education. 26. mars begynte protestene ved University of the Arts London (UAL), London School of Economics and King’s College London.

Retten oppløste demonstrasjon

Annonse

Etter at demonstrasjonen hadde vart i fire uker, gikk UAL til retten for å få en kjennelse mot studentene. Ifølge BBC ga retten ordre om at studentenes sitt ned-aksjon ved universitetet måtte opphøre.

– Det er veldig synd at demonstrasjonen ble løst på denne måten, men vi forsøkte i nesten fire uker uten suksess å forhandle med Occupy UAL, sier rektor Nigel Carrington i en uttalelse.

– Rettslige skritt var vår siste utvei for å beskytte interessene til den overveldende majoriteten av studenter og ansatte og for å unngå videre forstyrrelser nå som vi går inn i den viktige sommer-perioden.

Demonstrasjonene ved LSE pågår fortsatt, med krav om mer demokrati ved universitetet, gratis utdanning og bedre rettigheter for ansatte.

Ønsker seg et annet universitet

Også danske studenter engasjerer seg i kravet om mer demokratiske og frie universiteter, rapporterer danske Universitetsavisen.

I midten av april gikk gruppen «Et andet universitet» til okkupasjon av rektors kontor ved Københavns universitet, i protest mot store reformer i universitetssektoren. Rektor Ralf Hemmingsen var da bortreist, men universitetets visedirektør skal ha hilst okkupantene velkommen med replikken «god fornøyelse», og en oppfordring om å ta godt vare på «det gamle inventar».

Ifølge Universitetsavisen okkuperer studentene nå korridoren utenfor rektors kontor med svært enkle midler. En benk utgjør selve blokaden, og på okkupasjonsmøtet deltok 20 personer.

Tilkalte politiet 

– Jeg har en følelse av at mange tror Et anndet universitet er en gruppe studenter som er bekymret for egne vilkår. Sånn er det ikke. Vi er mer bekymret for den rollen univeristetet har fått i samfunnet. Det er problematisk. Vekst og næringslivsrelevans skal ikke være univeristetets mål, det skal være fri kunnskap og dannelse, vekst er et irrelevant kriterium for et universitet, sier en av deltakerne Jeannette Søgaard.

Et andet universitet har også iverksatt okkupasjoner ved Aarhus Universitet og Roskilde universitet. Ved Aarhus tilkalte ledelsen politiet og studentene ble umiddelbart fjernet.

Liknende protester har tidligere i år funnet sted ved Universitetet i Amsterdam, men de ble også avsluttet da politiet til slutt fjernet demonstrantene etter seks ukers okkupasjon.