Studenter sliter under pandemien: – Vi kjeder oss ikke, vi jobber så hardt vi kan
Annonse

Studenter sliter under pandemien: – Vi kjeder oss ikke, vi jobber så hardt vi kan

Av Forskerforbundets studentutvalg ved nestleder Victoria R. J. Alterskjær

Publisert 22. juni 2021

Pandemien har gått hardt utover studentene. En uvirksom og tom hverdag leder raskt til psykiske plager, skriver Forskerforbundets studentutvalg.

SHoT-undersøkelsen (studentenes helse- og trivselsundersøkelse) kom ut i april og viste en økende forekomst av psykiske helseplager og generell ensomhet. 55,4 prosent av studentene som har svart, sier de er ensomme, en prosentandel som er mer enn det dobbelte av i 2018 (23,6 prosent). 45 prosent av studentene har rapportert alvorlige psykiske plager, en økning på 13 prosentpoeng siden 2018. De fleste av disse tallene har steget noe for hver SHoT-undersøkelse som har blitt gjort, men denne økningen av antallet studenter som har slitt mer under koronapandemien, viser svakheter i systemet som har ansvaret for å passe på studentene. Usikker utdanningsplan og eksamen leder til usikre og stressede studenter.

Les mer om undersøkelsen: Halvparten av studentene sliter psykisk og fire av ti har søvnproblemer

Annonse

Ekspertgrupper og Peder Kjøs

Resultatene av SHoT-undersøkelsen er tankevekkende, men det er fremdeles dem som vil feie bort resultatene. I etterkant av undersøkelsen ble det publisert en rapport fra regjeringen, «Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien». I rapporten fokuserer regjeringen på at dette året har ledet til mye bekymring, savn, ensomhet og kjedsomhet. Selv om rapporten viser til at det er mange problemer som vi alle har opplevd under denne pandemien, så har Peder Kjøs, som ledet utvalget bak rapporten, valgt å skille ut studentene som spesielt klagende over det som egentlig er bare et problem med kjedsomhet. Han normaliserer det å ha selvmordstanker og sier i VG at de færreste med selvmordstanker ender opp med å ta selvmord.

Hva betyr dette for studentene?

Vi mener at denne typen holdningen til studenters psykiske helse kan ha alvorlige langtidskonsekvenser. En uvirksom og tom hverdag leder raskt til psykiske plager, og for mange av studentene så var det urovekkende å se en psykolog som lenge har vært en forkjemper for ungdommen, vise en helt annen holdning når tallene viser hvor store problemene egentlig er. Det burde ikke være nødvendig at antallet studenter som tar livet sitt, går opp før de blir tatt på alvor. Statistikken for selvmordsraten for 2020 fra FHI er fremdeles ikke publisert, og vil ikke bli tilgjengelig før i desember 2021, så det er umulig si at den ikke har gått opp. Allerede nå viser SHoT-undersøkelsen at det er et stigende antall av studenter som har opplevd større hyppighet av insomni, stress, depresjon og angst.

Alle skal inkluderes

Mange har i løpet av denne pandemien fått flere påkjenninger, og for studentene så har vi konkrete tall som viser til at vi ikke er alene i å føle konsekvensene av det. Koronapandemien har ikke vært enkel for noen av aldersgruppene. De fleste av oss har fått livet snudd på hodet, flere har mistet jobben, økonomisk trygghet, og noen har mistet nære og kjære. De psykiske konsekvensene av en pandemi burde aldri bagatelliseres som kjedsomhet. Hvor skal vi sette skillet mellom selvmordstanker og handling etter disse tankene?

Ikke alene

Vi kjeder oss ikke, vi jobber så hardt vi kan for å komme oss gjennom denne pandemien på lik linje med alle andre, og vi vil bli hørt og forstått når vi sier at det har vært og fremdeles er tungt. Studentutvalget skal ivareta studentenes stemme i saker som forbundet er opptatt av, og bidra aktivt til å utforme Forskerforbundets studentpolitikk. Studenters psykiske helse har aldri vært viktigere enn nå.

Les også: