Studentsamskipnadene har 1,7 milliarder på bok

Av Jørgen Svarstad

Publisert 29. mai 2019

Samskipnaden i Oslo og Akershus har best betalt direktør, best betalt styreleder, mest penger på bok og tar den høyeste husleien av studentene, skriver Khrono.

En gjennomgang avisen har foretatt viser at de fleste samskipnadene også er god butikk og går med store overskudd. De tjener gode penger på å levere velferdstjenester som studentboliger, kantine og treningstilbud til studentene.

Samtidig øker samskipnadenes bankinnskudd betydelig. Fra 2011 til 2018 vokste samskipnadene fra 800 millioner til 1,75 milliarder i rene bankinnskudd, ifølge sammenstillingen Khrono har gjort.

Samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har mest penger på bok, drøye 476 millioner kroner. Deretter følger Samskipnaden for Gjøvik, Ålesund og Trondheim med drøye 221 millioner kroner. Minst penger har Ås (32 mill.), Molde (21,6 mill.) og Indre Finnmark (2,6 mill.).

Resultatgraden, altså hvor stort overskuddet er målt i prosent av utgiftene, varierer mye. Best i klassen er samskipnaden i Ås med en resultatgrad på 22 prosent i 2018.

SiO lå lavere enn snittet, på 10 prosent, og SiO hadde et driftsresultat på 105 millioner.

– Godtgjørelsen på et fornuftig nivå

Vetle Bo Saga er styreleder for Samskipnaden i Oslo og Akershus. Han er den desidert best betalte styrelederen. Han fikk utbetalt 218 000 kroner for jobben.

– Jeg tenker at godtgjørelsen ligger på et fornuftig nivå. Jeg er bare student, men denne jobben innebærer ikke bare svært mye ansvar, men også svært mye jobb, sier Saga til Khrono.

Han mener også at innholdet på SiO sin sparebøsse har en fornuftig størrelse.

Direktøren Lisbeth Dyrberg for SiO er landets best betalte samskipnadsdirektør. Alle godtgjørelser inkludert er utbetalingene til SiO-direktøren årlig på 2,112 millioner kroner.

– Vi er enige i at vår direktør har en god lønn, men vi mener også at dette lønnsnivået er helt nødvendig for å kunne konkurrere om den ekspertisen vi trenger, sier SiO-styreleder Vetle Bo Saga.

Han legger til at siden SiO er den største samskipnaden synes han ikke det er så rart at lønnsnivået her ligger høyest.

SiO har høyest husleie

SiO har også høyest husleie på studenthybler.

Nasjonalt er snittprisen i husleie for enkelthybel 4006 kroner, mens SiO tar 4784 i snitt i husleie for enkelthybler (tall for dubletter og familieenheter er holdt utenom).

Samskipnaden på Vestlandet er i snitt 1000 kroner billigere med 3748 kroner i husleie for tilsvarende boenhet, skriver Khrono.

  • Les også: