studieavgifter-for-internasjonale-studenter

Universitetet i Helsinki.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Finland vil etter alt å dømme innføre studieavgifter for studenter som kommer fra land utenfor EU og EØS. Dermed er det kun Norge og Island av de nordiske landene som ikke tar studieavgift for internasjonale studenter.

Mens studentorganisasjoner har protestert mot forslaget, skal universiteter og høyskoler nå ha akseptert ordningen, skriver nyhetskanalen Yle. Forutsetningen er at de får anledning til selv å fastsette og kreve inn avgiftene.

Totalt 15 000 studenter vil bli berørt av endringen. Lignende innføring i Sverige førte til stort frafall av internasjonale studenter i 2011.