Forskerforbundets svenske søsterorganisasjon, Sveriges universitetslärarförbund (Sulf), har byttet navn – til Sulf. Forskjellen er hva som skjuler seg bak forkortelsen: Fra kun å favne universitetslærere skal Sulf i fremtiden stå for «Sveriges universitetslärare och forskare» – dette for at doktorgradskandidater og forskere skal føle seg mer hjemme i organisasjonen.

– Gjennom et navn som løfter frem forskere så vel som lærere, er vi overbevist om at flere skal kjenne seg velkommen i forbundet, sier Sulfs leder Mats Ericson.

Sulf understreker at navnebyttet ikke innebærer endret profil på fagforeningen, som alltid har organisert undervisere og forskere.