SV ønsker bredt forlik om forpliktende langtidsplan for forskning

Langtidsplanen for forskning kom uten penger, og SVs Freddy André Øvstegård håper det kan endre seg når den skal opp i Stortinget.