Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Symbolpolitikk fra Forskerforbundet

Av John Pløger

Publisert 30. november 2016

Bli politisk våken fremfor å drive med symbolpolitikk, skriver John Pløger om Forskerforbundet.

ploger-john

John Pløger reagerer som medlem av Forskerforbundet.

I desembernummeret av Forskerforum leser jeg (s. 6), at Forskerforbundet stolt presenterer Stortingets underskrifter på at de ‘forsvarer akademisk frihet’ (her i nettversjon, red.anm.). Virkelig? Når? Hvordan? Hvem?

Hvilke akademikere er det Forskerforbundet vil forsvare her? Det er ikke de som sitter i forskningsinstituttene, for de har lenge vært politisk overstyrt. Det er ikke de som søker Forskningsrådets stadig mer politiserte forskningsprogrammer. Det er ikke de som får fratatt deres stipendier eller blir hindret tilgang til arkiver fordi de driver kritisk forskning. Hvem er det Forskerforbundet mener de nå har gitt bedre vilkår?

Jeg forventer at Forskerforbundet er en politisk fagforening, så hvordan kan forbundet i det hele tatt lage et slikt medie-stunt når:

  • Den er undertegnet av et Storting hvor det er umulig å finne en politiker som vil forsvare ytringsfriheten.
  • Det er et Storting som lenge har disiplinert forskningen gjennom detaljerte forskningsprogrammer, hvor forskningsmidler bevilges til politisk akseptabel forskning.
  • Avpolitiseringen av forskningen sikres også gjennom den tiltakende byråkratisering av forskningen: Politisk formulerte forskningsagendaer, utvalgskriterier som favoriserer bestemte typer forskning og institusjoner, favorisering av forskningsmiljøer som tidligere har bevisst sin evne til å tolke politisk signaler og ønsker, distriktspolitikk mm mm mm.

En politisk underskrift er ikke verd papiret den er skrevet på

Det er på tide Forskerforbundet blir politisk. I Tyskland blir akademikere fengslet på grunn av deres forskning. Stortinget ønsker ikke å støtte Snowden, men for en forsker representerer han nettopp kampen mot tiltagende lukning av politikk og praksis om seg selv. Vi har en utvikling hvor flere og flere politiske handlinger blir klassifisert som ‘unntatt offentlighet’, hvilket især hemmer politisk forskning. Hvor mange forskere har vært nektet adgang til norske arkiver?

Og sist, men ikke minst, en politisk underskrift er ikke verd papiret den er skrevet på. Den er ikke juridisk forpliktende, og i dag har du ikke en politiker-etikk som bygger sin tillit på å ‘holde ord’, men retorikk. Det viser forholdet til asylbarn-konvensjoner, Oljefondets støtte til autoritære styrer og krig, at Stortinget ikke protesterer mot undertrykkelse og drap på akademikere i andre land – og så mye annet.

Ikke prøv å fortelle meg at underskriftene betyr noe som helst. Bli politisk våken fremfor å drive med symbolpolitikk.

LES OGSÅ: