Ta forskinga tilbake

Forskaren må sjølv ha rett til å bestemme kva som er relevant forsking. Etter 40 år med nyliberalisme er det tid for ei kollektiv mobilisering, meiner Tor Halvorsen.